Optimi Kvadro

Charakteristika:
Systém zasklívací z bezpečnostního tvrzeného skla a hliníkových profilů pro mobilní zasklení lodžií a výklenků domů. Systém zajišťuje minimalizaci tepelných ztrát, ochranu proti hluku, prachu, dešti a sněhu, působí jako další překážka proti vniknutí.

Varianty: systém lze použít pro
– lodžie rovné
– lodžie rohové
– lodžie jednostranně či oboustranně částečně předsunuté

Výhody:

 • komplexnost dodávky
 • umožňuje snadné a bezpečné mytí skel i z venkovní strany
 • snadné ovládání i staršími osobami
 • neovlivňuje architektonický vzhled budovy a vyhovuje požadavkům
 • pro jeho užití (skleněné dílce bez svislých rámů)
 • krátká doba montáže
 • montáž se provádí zevnitř lodžie, není potřeba lešení
 • záruční a pozáruční servis

Bezpečnost:
skla jsou s hliníkovými profily nejen slepena, ale i snýtována

Certifikace:
Centrum stavebního inženýrství – Certifikát č. CO/C-100B-2006/P, Certifikát ČSN EN ISO 9001 : 2001
Ocenění: Velká cena výstavy FOR HABITAT ’94

Technický popis:

Materiál:

 • skleněné dílce – bezpečnostní tvrzené sklo, hrany zabroušené
 • horní a spodní vedení, profily pro uložení skel – hliníková slitina AlMgSi
 • ostat. součásti (kolečka, kluzné části atd.) – nerez ocel, plast a mosaz

Skladba, konstrukce:

 • horní pojezdové vedení s mechanizmem na otáčení skel
 • spodní kluzné vedení
 • horní pojezdové vedení a spodní kluzné vedení mohou být dělená
 • skleněné dílce vsazené na kratších stranách do profilů s pojezdovými kolečky (horní strana) a kluzáky (dolní strana)
 • profilové silikonové těsnění krajních skel k utěsnění nerovností bočních skel lodžie
 • systém je zavěšen na horním vedení, které je připevněno ke stropnímu prvku lodžie kotvami do betonu nebo šrouby do oceli
 • provětrávací mezera cca 2 mm mezi skleněnými dílci

Funkce výrobku:

 • skleněné díly se posouvají v horním kolejničkovém vedení k boční stěně lodžie, ke které se otočí a zajistí
 • otevření může být buď jen částečné anebo úplné
 • odsouvání skel je volitelné buď na jednu nebo druhou stranu, a nebo na obě strany
 • po úplném uzavření lodžie se systém zajistí proti možnosti otevření

Všechna skla se posunou k boční straně lodžie, takže celá lodžie zůstane otevřená a zároveň je umožněno bezpečné a pohodlné mytí i z venkovní strany.

Horní západka
Větrací díl
Zámek

Povrchová úprava, barva:
systém je dodáván v povrchové úpravě dle požadavku buď v provedení přírodní hliník bez nástřiku a nebo jsou hliníkové profily systému opatřeny práškovým nástřikem v barvách a odstínech dle stupnice RAL

Technické údaje:
Rozměry:

 • délka zasklení lodžie
 • do 6,5 m při odsouvání a otáčení skel na jednu stranu lodžie
 • do 13 m při odsouvání a otáčení skel na obě strany lodžie
 • výška zasklení – do 2,0 m
 • šířka tabule – cca 500 mm až 660 mm
 • tloušťka tabule – 6 mm

Hmotnost:

 • plošná (sklo) – 15 kg.m-2
 • na běžný metr (systém) – 25 kg.m-1 (při výšce zasklení 1,5 m)

Tepelně technické vlastnosti:

 • snížení spotřeby energie na vytápění
 • u středních bytů s ochlazovanými průčelními stěnami až o cca 21 %
 • u středních bytů s osluněnými stěnami až o cca 37 %

Stavební realizace:

Způsob osazení výrobku:

 • systém je před vlastní montáží zkompletován, montáž se provádí zevnitř lodžie
 • připevnění na hotovou konstrukci lodžie s použitím elektrického ručního nářadí a ocelových kotev do betonu anebo šroubů do oceli, je-li systém připevněn na ocelový nosník

Provoz a údržba:

 • snadná ovladatelnost systému (viz funkce výrobku)
 • mazání horních pojezd. koleček silikonovým olejem jednou za rok
 • čištění vnější strany skel umožněno posunutím a otočením skel k vnitřní boční stěně lodžie

Realizace objednávky:
před podepsáním smlouvy o dodávce provede technik prováděcí firmy zaměření a kontrolu stavu nosného prvku

Dodací lhůta: 4 až 6 týdnů po sepsání smlouvy
Záruční lhůta: na systém je poskytována záruka 5 let
Životnost: cca 30 let
Doprava: zajišťuje dodavatel
Termín a doba montáže: montáž s dodávkou, doba montáže 3 až 6 h