Glasa

POUŽITÍ :

Systém GLASA je předurčen pro zasklívání otvorů do výšky 2 100 mm. Hlavní určení je k zasklívání balkonů a lodžií v nadzábradlovém prostoru.  Šířka zaskleného otvoru při vhodné kombinaci s pevným prosklením nebo sloupky je neomezená.

CHARAKTERISTIKA:

Zasklívací systém GLASA je rámový, posuvný zasklívací systém s využitím v rámci zasklení balkonů, lodžií, dělících stěn místností a dalších typů stavebních otvorů. Systém je tvořen hliníkovými profily a výplněmi, které jsou vsazeny do hliníkových rámů. Jednotlivá křídla pojíždí po spodní (nosné) a horní (vodicí) kolejnici, přičemž jednotlivá křídla zajíždějí za sebe. Boční uzavírací U-profily zajišťují těsnost systému. Systém zajišťuje snížení tepelných ztrát, ochranu proti nepřízni počasí, hluku, prachu a exhalacím

VÝHODY:

 • snadné ovládání
 • bezúdržbový provoz
 • velmi dobré těsnící vlastnosti
 • nenáročnost na prostor
 • křídla jezdí po kolejnici a ne v drážce
 • možnost barevného provedení profilů
 • rychlá a bezpečná montáž bez lešení a lávek
 • možné použití izolačního dvojskla

TECHNICKÝ POPIS:

Materiály:
Rámy posuvných oken, vodicí kolejnice a uzavírací lišty z profilů z hliníkových slitin ve standardní barevné úpravě natur elox nebo bílý komaxit (jiné barvy podle stupnice RAL na zakázku). Ostatní dílce z materiálů nepodléhajících povětrnostním vlivům a UV záření (nerez, plast). Výplně nejčastěji z litého nebo kaleného skla tl. 4–6 mm, bezpečnostního lepeného skla s PVB fólií a izolačního dvojskla 16 mm.

Skladba, konstrukce a funkce výrobku:

Výplně jsou vsazeny a zasilikonovány do profilů opatřených kartáčkovým těsněním spojených plastovými rohovníky, ve kterých jsou kolečka (nerezová samomazná ložiska s plastovou bandáží) zajišťující posun křídel ve vodicích kolejnicích a pojistky proti vysazení, 1–10 posuvných křídel pojíždí po spodní kolejnici. Ve spodní kolejnici jsou vyvrtány drenážní otvory pro odtékání dešťové vody a tajícího sněhu. Boční uzavírací profily a konstrukce vertikálních profilů zajišťují téměř dokonalou těsnost celé konstrukce. Ve spodní a horní rovině jsou průduchy pro trvalou infiltraci.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozměry:

 • maximální rozměry zasklívaného prostoru 12,0 × 1,8 m.
 • při kombinaci s pevnými okny se tyto rozměry mohou dále zvětšovat.

Hmotnost:

 • Plošná – 12,3 kg.m2 (při použití Float 4 mm); 25 kg.m2 (při použití izolačního dvojskla 16 mm).
 • Na běžný metr – 19,7 kg (při výšce zasklení 1,6 m a při použití Float 4 mm); 40 kg (při výšce zasklení 1,6 m a při použití izolačního dvojskla 16 mm).

Tepelně technické vlastnosti:

 • Při použití izolačního dvojskla 16 mm: k = 3,5

Posun křídel:
Posun křídel je zajištěn ložisky – nerezovými samomaznými ložisky s plastovou bandáží, která jsou uložena v rohovnících. Posun křídel je umožněn k pravé či levé straně, popř. od středu k oběma stranám zasklené lodžie.


Těsnění:
Pro těsnění křídel mezi sebou a křídel a profilů je použito kvalitní kartáčkové mohérové těsnění. Jeho přiléhavost zajišťuje téměř dokonalé utěsnění proti srážkám, větru a prachu. Zároveň umožňuje dostatečnou infiltraci nutnou zvláště u lodžií přiléhajících k místnostem s plynovými spotřebiči. Infiltraci podporují průduchy v profilech. Dále těsnění zvyšuje zvukovou nepropustnost spár.

Ovládání a údržba:
Jednotlivá křídla se posunují pomocí tlaku ruky na jednu svislou hranu skla. Posun 1. křídla je umožněn madlem.
Mytí skel je usnadněno možností vysazení křídel. Pro mytí jsou doporučeny běžné prostředky bez abraziv. Velikost profilů umožňuje pohodlné čištění vlhkým hadrem. Odvod srážkové vlhkosti je zabezpečen odtokovými drážkami v pojezdovém profilu.