Aluflexi bez rámová

POUŽITÍ :

Systém AluFlexi bezrám je předurčen pro zasklívání otvorů do výšky 1 800 mm s kaleným sklem síly 6 mm a do výšky 2 700 mm s kaleným sklem síly 10 mm . Hlavní určení je k zasklívání balkonů a lodžií v nadzábradlovém prostoru pro 6 mm kalené sklo a pro velkoplošné zasklívání se sklem 10 mm .  Šířka zaskleného otvoru při vhodné kombinaci s pevným prosklením nebo sloupky je neomezená.

CHARAKTERISTIKA:

Zasklívací systém AluFlexi bezrám je bezrámový, posuvný zasklívací systém s využitím v rámci zasklení altánů, přístřešků, zimních zahrad, balkonů, lodžií, dělících stěn místností a dalších typů stavebních otvorů. Systém je tvořen vodorovnými hliníkovými profily a výplněmi. Ty jsou vlepeny do hliníkových vodorovných rámů a  pojíždí po spodní (nosné) a horní (vodicí) kolejnici, přičemž jednotlivá křídla zajíždějí za sebe. Boční uzavírací U-profily s těsněním a silikonová těsnění mezi křídly zajišťují těsnost systému. Systém zajišťuje snížení tepelných ztrát, ochranu proti nepřízni počasí, hluku, prachu a exhalacím

VÝHODY:

 • snadné ovládání
 • bezúdržbový provoz
 • velmi dobré těsnící vlastnosti
 • nenáročnost na prostor
 • křídla jezdí po kolejnici a ne v drážce
 • možnost barevného provedení profilů
 • rychlá a bezpečná montáž bez lešení a lávek

TECHNICKÝ POPIS:

Materiály:
Rámy posuvných oken, vodicí kolejnice a uzavírací lišty z profilů z hliníkových slitin ve standardní barevné úpravě natur elox nebo bílý komaxit (jiné barvy podle stupnice RAL na zakázku). Ostatní dílce z materiálů nepodléhajících povětrnostním vlivům a UV záření (nerez, plast). Výplně z  kaleného skla tl. 6 a 10 mm .

Skladba, konstrukce a funkce výrobku:

Výplně jsou vsazeny a zasilikonovány do vodorovných profilů opatřených kartáčkovým těsněním,ve kterých jsou kolečka (nerezová samomazná ložiska s plastovou bandáží) zajišťující posun křídel ve vodicích kolejnicích,  1–10 posuvných křídel pojíždí po spodní kolejnici. Ve spodní kolejnici jsou vyvrtány drenážní otvory pro odtékání dešťové vody a tajícího sněhu. Boční uzavírací profily a svislé silikonové těsnění mezi křídly zajišťují téměř dokonalou těsnost celé konstrukce. Ve spodní a horní rovině jsou průduchy pro trvalou infiltraci.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozměry:

 • maximální rozměry zasklívaného prostoru 12,0 × 1,8 nebo 2,7 m.
 • při kombinaci s pevnými okny se tyto rozměry mohou dále zvětšovat.

Hmotnost:

 • Plošná – 25,36 kg.m2 (při použití 10 mm); 16,34  kg.m2 (při použití skla 6 mm).
 • Na běžný metr – 55,81 kg (při výšce zasklení 2,2 m a při použití 10 mm); 29,42 kg (při výšce zasklení 1,8 m a při použití 6 mm).

Posun křídel:
Posun křídel je zajištěn ložisky – nerezovými samomaznými ložisky s plastovou bandáží, která jsou uložena v rohovnících. Posun křídel je umožněn k pravé či levé straně, popř. od středu k oběma stranám zasklené lodžie.


Těsnění:
Pro těsnění křídel mezi sebou a křídel a profilů je použito kvalitní kartáčkové mohérové těsnění. Jeho přiléhavost zajišťuje téměř dokonalé utěsnění proti srážkám, větru a prachu. Zároveň umožňuje dostatečnou infiltraci nutnou zvláště u lodžií přiléhajících k místnostem s plynovými spotřebiči. Infiltraci podporují průduchy v profilech. Dále těsnění zvyšuje zvukovou nepropustnost spár.

Ovládání a údržba:
Jednotlivá křídla se posunují pomocí tlaku ruky na jednu svislou hranu skla. Posun 1. křídla je umožněn madlem.
Mytí skel je usnadněno možností vysazení křídel. Pro mytí jsou doporučeny běžné prostředky bez abraziv. Velikost profilů umožňuje pohodlné čištění vlhkým hadrem. Odvod srážkové vlhkosti je zabezpečen odtokovými drážkami v pojezdovém profilu.