AluVerso

Konstrukční řešení systému AluVerso vychází z bezrámového systému Aluvista. Liší se ve způsobu uchycení skel a výšce kolejnice. Bezrámový systém AluVerso je určen pro řešení atypických tvarů lodžií. Hlavní předností tohoto systému je možnost posunu křídel přes roh kolejnice, což znamená, že všechna křídla lze otevřít k jedné straně balkónu (popř. oběma stranám) i v případě lomeného mnohoúhelníkového tvaru balkónu nebo lodžie. Jedná se o bezrámový posuvný a otočný zasklívací systém z čirého bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm a vodicích hliníkových profilů pro zasklení lodžií, balkónů a výklenků domů. Skleněné tabule jsou ve své vrchní a spodní části vsazeny do hliníkových lišt, do kterých jsou zasazeny plastové dílce s ložisky zajišťující posun křídel ve vodících kolejnicích a jejich následné otevírání. Křídla pojíždí po spodní kolejnici v úrovni zábradlí a jsou vedena horní kolejnicí stejného tvaru. Ve spodní kolejnici jsou vyraženy drenážní otvory pro odtékání dešťové vody a tajícího sněhu. Boční uzavírací profily a speciální těsnění mezi křídly zajišťují těsnost celé konstrukce. Ve spodní a horní rovině jsou průduchy pro trvalou infiltraci.

Použití systému:

 • zasklení balkónů a lodžií
 • zasklení betonových lodžií
 • altány a přístřešky

Výhody systému:

 • bezúdržbový provoz
 • pohyb křídel přes roh kolejnice
 • snadné ovládání – každé křídlo je opatřeno madlem
 • ochrana proti hluku, prachu, exhalacím a nepříznivému počasí
 • čistý design díky konstrukci bez svislých rámů v kombinaci s čirým meziskelním těsněním
 • použití vysokopevnostních plastů plněných skleněnými vlákny v nosné konstrukci – jsou lehké, odolné, UV stabilní, bez možnosti koroze
 • nerezový spojovací materiál
 • kolejnice z hliníkové slitiny vytváří lehkou a velmi pevnou konstrukci
 • eliminování nerovnosti podkladu díky možnosti seřízení výšky kolečka
 • velmi lehký posuv zajištěný pohybem křídel po kolečkách
 • křídla jezdí po spodní kolejnici, takže není zatížen strop a není vyžadováno tak masivní kotvení
 • křídla nejezdí v drážce, proto nehrozí zamrznutí při nashromáždění většího množství vody v kolejnici
 • velmi dobré těsnící vlastnosti díky speciálnímu tvaru těsnění
 • odvod srážkové vody zabezpečen drenážními otvory v pojezdovém profilu
 • uzamykání jako standardní součást dodávky systému
 • bezpečné a pohodlné mytí z prostoru lodžie či balkónu
 • systém řádně certifikován u Centra stavebního inženýrství ve Zlíně a podroben zkouškám ve státní zkušebně